Pisanie prac dyplomowych jest dla wielu studentów prawdziwym koszmarem. W poniższym artykule przedstawimy częste błędy, które pojawiają się podczas tworzenia prac licencjackich, magisterskich i inżynierskich. Nie od dziś wiadomo, że lepiej uczyć się na cudzych błędach, aniżeli swoich własnych.

Częstym błędem popełnianym przez studentów jest wybór nieodpowiedniego tematu. Po pierwsze temat powinien być realny. Innymi słowy,  muszą być dostępne odpowiednie dane, aby móc szczegółowo go opisać w swojej pracy dyplomowej.  Wielu studentów podejmuje się pisania o rzeczach fascynujących, ale potem natrafiają na przeszkodę w postaci braku odpowiednich danych. Dzieje się tak szczególnie często w przypadku prac magisterskich z zakresu marketingu oraz ekonomii. Jeśli temat jest realny, to dobrze, aby był on również fascynujący oraz wiązały się z nim ciekawe perspektywy zawodowe.

Bardzo częstym błędem jest brak odpowiedniej współpracy z promotorem, który ma olbrzymią wiedzę odnośnie do metodyki pracy naukowej. Promotor zawsze może wskazać odpowiedni kierunek,  w którym powinno się zmierzać. Jego uwagi mogą stanowić dla piszącego cenne oparcie podczas procesu twórczego. Promotor jest w stanie również ocenić, czy stworzony materiał stoi  na odpowiednim poziomie merytorycznym, czy też nie.

Wiele rozmaitych problemów często studenci mają z doborem odpowiedniej literatury. Najlepiej przyjąć takie założenie, że pozycje literaturowe zawarte w bibliografii nie mogą być starsze niż 10 lat. Dzięki takiemu postępowaniu ma się pewność, że tworzona praca dyplomowa jest zgodna z aktualnym stanem wiedzy w światowej nauce.

Mentalność podczas tworzenia pracy dyplomowej – podstawą sukcesu.

Wielu studentów ma również problem ze znalezieniem odpowiedniej motywacji podczas tworzenia swojej pracy dyplomowej. Po pierwsze trzeba przyjąć, że pisanie pracy dyplomowej wymaga systematycznego i zdyscyplinowanego wysiłku. Podczas procesu tworzenia naukowego tekstu zawsze pojawiają się rozmaite problemy, które można przezwyciężyć swoją ciężką pracą oraz sprawnością umysłu.  Nie należy popadać ani w zbyt wielki optymizm, ani w pesymizm. Realizm połączony z  odpowiednią systematyką to najlepsze połączenie.

Poza tym pracę dyplomową trzeba traktować jako pewien etap, w zmaganiach o lepsze jutro. Należy zbudować w swoim umyśle obraz lepszego życia, w którym pomocna będzie właśnie ta praca dyplomowa. Odpowiednie nastawienie to podstawa sukcesu nie tylko w biznesie, ale również w działalności naukowej.