Praca magisterska z zarządzania najczęściej posiada charakter badawczy. O ile w pracy licencjackiej można zastosować samą teorię o tyle magisterska wymaga już większego wkładu własnego.

 

Praca magisterska z zarządzania powinna oczywiście posiadać część teoretyczną, która wprowadzi czytelnika w zakres tematyczny. Warto również zdecydować się na zrobienie części badawczej. Nie jest to takie trudne jakby mogło się początkowo wydawać. Dobrym i najłatwiejszym w opracowaniu narzędziem jest ankieta. Kwestionariusz zazwyczaj składa się z dwóch elementów, czyli metryki oraz części właściwej. Warto ją przeprowadzić w wybranym przedsiębiorstwie wśród pracowników czy też właścicieli. Następnie należy opracować wyniki. Można to zrobić bezpośrednio w wordzie albo najpierw wkleić je do excela. Po omówieniu wyników warto skonfrontować je z badaniami innych autorów. Tego typu część pracy nazywana jest dyskusją. Praca magisterska z zarządzania o charakterze badawczym będzie dużo bardziej ciekawa od tej teoretycznej. Jeśli się Państwo nie czują na siłach w przygotowaniu tego typu opracowania, zapraszamy do kontaktu. Posiadamy specjalistów, którzy są w stanie przygotować każdą pracę.