NA WYSOKOŚĆ CENY WPŁYW MA KILKA CZYNNIKÓW

Prace teoretyczne wyceniane są najczęściej na sumy niższe aniżeli te badawcze. Jest to spowodowane tym, że opracowania empiryczne wymagają przeprowadzenia badań. Bardzo często nie jest to proste ze względu na to, że:

  • Ciężko jest zdobyć pozwolenie na przeprowadzenie badań,
  • Przeprowadzenie badań jest pracochłonne,
  • Opracowanie zebranych badań jest skomplikowane,
  • Wyciągnięcie wniosków wymaga zapoznania się z tematem od różnych stron.

Wycena pracy jest uzależniona również od różnego rodzaju dodatkowych wymagań. Wśród tego typu czynników możemy wymienić:

  • Konieczność stworzenia rzeczywistego projektu,
  • Wymogi odnośnie dodatkowych wyliczeń,
  • Znajomość programów specjalistycznych,
  • Język w jakim ma być praca przygotowana.

Na wysokość ceny wpływa również objętość pracy czyli wymagana ilość stron. Im opracowanie ma być dłuższe tym niższą stawkę za stronę jesteśmy w stanie Państwu zaproponować. Krótsze prace zaliczeniowe zazwyczaj wyceniane są w całości.

Im ciężej jest znaleźć materiały na dany temat tym cena jest wyższa. Wiąże się to oczywiście z poświęceniem danemu zleceniu większą ilość czasu aniżeli w przypadku takiej o tematyce standardowej. Niejednokrotnie również niezbędne okazuje się tłumaczenie źródeł zagranicznych. W innych przypadku wymagana jest konsultacja z różnymi specjalistami.

Im Tematyka Bardziej Standardowa Tym Cena Niższa.

Prace na tematy unikatowe ze względu na swoją pracochłonność kosztują więcej.

Im Prace Dłuższe Tym Cena Za Stronę Niższa.

Wraz ze wzrostem objętości (ilości stron) pracy cena za stronę spada.

Wraz Ze Wzrostem Dodatkowych Wymagań Cena Rośnie.

Większa liczba dodatkowych wymagań powoduje, że czas realizacji i pracochłonność wzrasta.

Zapraszamy Do Kontaktu W Celu Ustalenia Dokładnej Wyceny

Nie czekaj na ostatnią chwilę!

Sprawdź naszą ofertę!

FORMULARZ SZYBKIEGO KONTAKTU!